Atakent Matematik Birebir Özel Ders

ATAKENT MATEMATİK BİREBİR ÖZEL DERS

ÖĞRETMENİNİN ROLÜ

Atakent Matematik Birebir Özel Ders
Atakent Matematik Birebir Özel Ders

Atakent Matematik Birebir Özel Ders öğretmeni şöyle der: YKS = TYT + AYT Matematik Geometri sınavını çalışmamak için direnen biriyle karşılaştığınızda, onu sevgi ile fethedin. Ne istediğini bilen öğrencilerden birisi olmalısın. Kendine güvenen bir öğrenci olmalısın. Kendine Atakent Matematik Birebir Özel Ders öğretmeni ile Matematik Geometri öğrenerek yatırım yapmalısın.

Atakent Matematik Birebir Özel Ders göre,  Matematik başarısı, öğrencilerin bulundukları sınıf veya yaş grubuna göre, kendilerinden beklenen bilgi, beceri veya Matematik problemini çözme davranışını kazanabilmesi ve bunları somut bir şekilde ortaya koyabilmesidir.  Atakent Matematik Geometri Birebir Özel Ders öğretmeninin rolü büyüktür. Matematik Geometri dersinden başarısızlığı ise, öğrencinin çeşitli nedenlerle kendisinden beklenen seviyenin altında performans göstermesi olarak düşünülebilir. Matematik dersinden başarısızlığı ise, öğretmeninden, aile veya sosyal çevreden kaynaklanan çok çeşitli nedenleri düşünebilir.

Atakent Matematik Birebir Özel Ders göre, özgüven okul başarısını etkileyen ve artıran en temel etmenlerden biridir. Bir çocuğun özgüveni doğumundan itibaren ebeveynlerin gösterdiği dönütler aracılığı ile olur. Yalnızca hatalara odaklanan, sürekli eleştirel yaklaşan, suçlayıcı anne babaların bu tutumları çocuklarında özgüven kaybına, çocuğun kendisi hakkında olumsuz benlik algılanmasına sebep olur. Aksine öğrencilerin başarabildiklerine, yapabildiklerine odaklanan anne babaların çocukları daha özgüvenli yetişir.

  • Anne – Babaların beklentileri

Anne- babaların neye önem verdiğinin ve kendilerinin öğrenci iken başarmadıklarını çocuğundan beklemesinin göstergesidir. Her çocuğun Matematik öğrenme hızı ve kapasitesi birbirinden farklıdır. Çocuğunu yeterince tanıyamayan anne- babalar bu durumu göz ardı edip çocuğunun öğrenme tarzlarına uymayan beklenti içine girerler. Bunun sonucunda hem kendileri hem de çocukları mutsuz olurlar.

  • Motivasyon

Motivasyon Matematik Geometri dersini çalışmayı etkileyen, dolayısı ile öğrenmeyi etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Motivasyonunu tavan yapan öğrenciler ne istediklerini bilirler ve bunun sonucunda bu isteklerine ulaşmak için çaba gösterirler. Motivasyon içten gelen ve dıştan gelen isteklendirme olmak üzere ikiye ayrılar. İç motivasyona sahip olan öğrenciler Matematik Geometri dersini çalışmak için gerekli istek ve azmi kendilerinde kolayca bulurken dış motivasyonu daha yüksek olan öğrencilerin sürekli destek vermeye, ders çalışmasına teşvik edilmeye ihtiyaçları vardır. Atakent Matematik Birebir Özel Ders Halkalı öğretmeni, öğrencinin motivasyon kaynağını tespit edip, bu doğrultuda olumlu geri dönüşte bulunma, çalışmalarının farkına varıp küçük ödüller verme gibi yöntemler kullanarak öğrenme motivasyonunu gerçekleştirirler.

  • Atakent Matematik Birebir Özel Ders öğretmeni – aile işbirliği

Çocuklar okula başladıktan sonra ailenin çocuk eğitiminde etkisinin azaldığı düşünebilir. Aile sorumluluğu daha çok okula bırakır. Özellikle çocuk üst sınıflara geçtiğinde ailenin eğitim –öğretimde giderek azalır. Matematik Geometri bilgileri aile içinde pekiştirilmesi gerekmektedir. Psikolojik, duygusal alanda da öğrencinin geliştirilmesi gerekir. Bunu da Atakent Matematik Birebir Özel Ders öğretmeni yapabilir.

Başarılar dilerim.

Cevat Karakayalı

27.01. 2018

ECH

Math Cevat Tutor

 Bir Cevap Yazın