Beylikdüzü Matematik Eğitim Koçu

Beylikdüzü Matematik Eğitim Koçu

Beylikdüzü Matematik Eğitim Koçu
Beylikdüzü Matematik Eğitim Koçu

Beylikdüzü Matematik Eğitim Koçu öğretmeni diyor ki: YKS Matematik sınavlarında üniversite için alacağınız puan sizin gelecekte yaşam biçiminizi belirleyeceğini biliyor musunuz? Bu kadar çok önemli bir sınava hazırlanırken zamanınızı ve enerjinizi en etkin ve isabetli kullanmanız ve Matematik Özel Ders öğretmen seçiminizi oldukça dikkatli yapmak zorundasınız. Matematik Özel Ders Beylikdüzü öğretmeninin üniversite sınavına hazırlanan bir öğrencinin bütün beklentilerini karşılayacak bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Bu amaçla lise müfredatını ve geçmiş yıllardaki sınav sorularını büyük bir titizlikle, en güzel alternatifleri ile analiz etmiş olmalıdır. Öğrencinin niçin Matematik dersi çalıştığını bilmesi gerekir. Amaçsız çalışma olmaz. Amaçsız matematik dersini çalışmalarda dikkat yoktur. Amaç yapılan işin niçin yapıldığını belirler. Yapıldığı işin amacını bilmek, öğrencinin bu işi benimseyip ona sahip çıkmasına işin kendisini motive etmesine yardımcı olur. 

Beylikdüzü Matematik Eğitim Koçu öğretmenine göre, Matematik sınavına çalışmak için karar verme çok önemlidir. Konu üzerinde dikkatin toplanabilmesi için, gerekli karaların verilmiş olması gerekir. Hangi ders daha önceliklidir? Çalışılacak derslerde kullanılacak yöntemler nelerdir? Kullanılacak araç ve gereçler nelerdir? Gibi soruların cevaplarını bulmadan çalışmaya başlamamak gerekir. Bu soruların cevapları çalışma sırasında aranmaya başlanırsa bu da kararsızlığa, dikkatin dağılmasına ve isteksizliğe neden olur.

Beylikdüzü Matematik Eğitim Koçu öğretmenine göre, öğrencinin Matematik konusuna merak duyması gerekir. Bir şey ancak merak edildiği oranda öğrenilebilir. Merak konuya karşı ilgi uyandırır. Bunun sonucunda dikkatin konu üzerinde yoğunlaşmasını sağlar. YKS Matematik sorularını çözerken sevinçli olunmalı, hiç değilse sevilecek yönleri aranıp bulunmalıdır. Fiziksel çevrenin düzenlenmesi de önemlidir. Matematik öğrenmek için en uygun fiziksel koşulların yaratılması dikkatin toplanabilmesi için bir gerekliliktir. Çalışma için uygun masa, sandalye, oda ısısı, ışık durumu, sessizlik gibi etkenler sağlanmalı divan, koltuk, yatak, yumuşak sandalye gibi araçların bulunduğu çalışma ortamlarından uzak durulmalıdır. Planlı ve sistemli çalışmayı bilmesi gerekir. Planlı ve etkin çalışma dikkatin Matematik konularına odaklanmasına yardımcı olan bir alışkanlıktır. Planlı çalışmada öğrenci kendini konuya daha çabuk verir. Dikkatin dağılmasını önleyerek çalışmada etkililik süresini artırır.

Beylikdüzü Matematik Eğitim Koçu öğretmenine göre, kendine güvenme gerekir. Öğrencinin kendine güvenmesinin önemi hiçbir koşulda yadsınamaz. Özgüven eksikliği olan bir öğrencinin, kendisine güven duymasının en etkili yöntemi o işi kendisinin yapabileceğine kendisini inandırmasıdır. Kendine güven duygusu aynı zamanda güçlü bir irade kararlılığı gerekli kılar. Kararlılık engeller karşısında gerilemeyi değil, bunun tam tersine bu engellerle mücadele gücünü artırır. Karalılık ise, plan dışı saatte canınız çalışmak istemezse de çalışma istediğiniz oluşmasını sağlar.

Beylikdüzü Matematik Eğitim Koçu öğretmeni sizlere başarılar diler.

Karakayalı, Cevat

Math Cevat Tutor

11.09.2019Bir Cevap Yazın