Beylikdüzü Matematik Birebir Yüz Yüze Ders

Beylikdüzü Matematik Birebir Yüz Yüze Ders

MATEMATİK ÖĞRENİRKEN ÖĞRETMENİNİN ROLÜ

Beylikdüzü Matematik Birebir Yüz Yüze Ders Hocasını size tavsiyeleri var: EVDE VERİMLİ MATEMATİK & GEOMETRİ DERSLERİNE ÇALIŞ. Sabah erken uyan, günlük plan yap. TYT Matematik sınavlarına hazırlık için çalışma saatlerini belirle. Kendine çalışma ortamı hazırla. Kısa molalarla çalış. (POMODRO TEKNİĞİNİ HATIRLA) Günlük Matematik Geometri konularının tekrarını yap. Çalıştığın her konunun AYT- TYT çalıştığın Matematik Geometri konularından çıkmış soruları çöz. Ders çalışırken müzik dinleme. Telefonu bırak. Dikkatini dağıtabilecek şeylerden uzak dur.

Beylikdüzü Matematik Birebir Yüz Yüze Ders Hocası size sesleniyor. YKS = TYT + AYT Matematik & Geometri sınavlarına çalışmamak için direnen biriyle karşılaştığınızda, onu sevgi ile fethedin. Ne istediğini bilen öğrencilerden birisi olmalısın. Kendine güvenen bir öğrenci olmalısın. Kendine Beylikdüzü Matematik Özel Ders Hocası ile Matematik & Geometri öğrenerek yatırım yapmalısın.

Beylikdüzü Matematik Birebir Yüz Yüze Ders
Beylikdüzü Matematik Birebir Yüz Yüze Ders

Beylikdüzü Matematik Birebir Yüz Yüze Ders Hocasına göre,  Matematik Geometri başarısı, öğrencilerin bulundukları sınıf veya yaş grubuna göre, kendilerinden beklenen bilgi, beceri veya Matematik Geometri problemini çözme davranışını kazanabilmesi ve bunları somut bir şekilde ortaya koyabilmesidir.  Matematik Özel Ders Beylikdüzü hocasının rolü büyüktür. Matematik & Geometri dersinden başarısızlığı ise, öğrencinin çeşitli nedenlerle kendisinden beklenen seviyenin altında performans göstermesi olarak düşünülebilir. Matematik & Geometri dersinden başarısızlığı ise, öğretmeninden, aile ya da sosyal çevreden kaynaklanan çok çeşitli nedenleri düşünebilir.

 

  1. Özgüven

Özgüven okul başarısını etkileyen ve artıran en temel etmenlerden biridir. Bir çocuğun özgüveni doğumundan itibaren ebeveynlerin gösterdiği dönütler aracılığı ile olur. Yalnızca hatalara odaklanan, sürekli eleştirel yaklaşan, suçlayıcı anne-babaların bu tutumları çocuklarında özgüven kaybına, çocuğun kendisi hakkında olumsuz benlik algılanmasına sebep olur. Aksine öğrencilerin başarabildiklerine, yapabildiklerine odaklanan anne babaların çocukları daha özgüvenli yetişir. Bunun sonucunda başarılı olmak için daha çok yılmadan çalışırlar.

  1. Anne – Babaların beklentileri

Anne-babaların neye önem verdiğinin ve kendilerinin öğrenci iken başarmadıklarını çocuğundan beklemesinin göstergesidir. Her çocuğun Matematik öğrenme hızı ve kapasitesi birbirinden farklıdır. Çocuğunu yeterince tanıyamayan anne- babalar bu durumu göz ardı edip çocuğunun öğrenme tarzlarına uymayan beklenti içine girerler. Bunun sonucunda hem kendileri hem de çocukları mutsuz olurlar. Bu beklentileri karşılayamayan çocuklar ise ailelerini hayal kırıklığına uğratma korkusu ile korkusu ile yaşarlar. Yeterli olamadıkları, dolayısıyla başarılı olamayacakları hissine kapılabilirler. Bunun tam karşıtı da mümkündür. Yani, çocuğun kapasitesi var olasına karşın, ailelerin beklentileri düşük olabilir.

  1. Motivasyon

Motivasyon Matematik & Geometri dersini çalışmayı etkileyen, dolayısı ile öğrenmeyi etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Motivasyonunu tavan yapan öğrenciler ne istediklerini bilirler ve bunun sonucunda bu isteklerine ulaşmak için çaba gösterirler. Motivasyon içten gelen ve dıştan gelen isteklendirme olmak üzere ikiye ayrılar. İç motivasyona sahip olan öğrenciler Matematik Geometri dersini çalışmak için gerekli istek ve azmi kendilerinde kolayca bulurken dış motivasyonu daha yüksek olan öğrencilerin sürekli destek vermeye, ders çalışmasına teşvik edilmeye ihtiyaçları vardır. Matematik Birebir Özel Ders Bahçeşehir öğretmeni, öğrencinin motivasyon kaynağını tespit edip, bu doğrultuda olumlu geri dönüşte bulunma, çalışmalarının farkına varıp küçük ödüller verme gibi yöntemler kullanarak öğrenme motivasyonunu gerçekleştirirler.

  1. Beylikdüzü Matematik Birebir Yüz Yüze Ders Hocası– aile işbirliği

Çocuklar okula başladıktan sonra ailenin çocuk eğitiminde etkisinin azaldığı düşünebilir. Aile sorumluluğu daha çok okula bırakır. Özellikle çocuk üst sınıflara geçtiğinde ailenin eğitim –öğretimde giderek azalır. Matematik Geometri bilgileri aile içinde pekiştirilmesi gerekmektedir. Psikolojik, duygusal alanda da öğrencinin geliştirilmesi gerekir. Bunu da Beylikdüzü Matematik Birebir Özel Ders öğretmeni yapabilir.

Beylikdüzü Matematik Birebir Yüz Yüze Ders Hocası sizlere TYT + AYT Matematik & Geometri deneme sınavları için, isteklerinizi tatmin etmeye yetecek denli netler elde etmenizi diler.

Karakayalı, Cevat

Math Cevat Hoca

26.11.2020Bir Cevap Yazın